L3-banner-media

Hračka pre dieťa

Je lepšie darovať ako byť obdarený - týmto heslom sa riadili organizátori tretieho ročníka charitatívneho podujatia Hračka pre dieťa, ktoré sa konalo dňa 2. mája 2017 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Zakladateľkou podujatia je prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, ktorá ako matka troch detí vníma citlivo potreby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Každý, kto niečo daroval, bol zároveň obdarovaný zrkadielkom alebo odznakom s logom podujatia. To, že ľuďom nie sú ťažké osudy, hoci aj cudzích detí ľahostajné, potvrdil hojný počet účastníkov a prispievateľov nielen z radov študentov a zamestnancov školy, ale aj širokej verejnosti. Počas akcie sa podarilo vyzbierať nemalé množstvo zachovalého šatstva, obuvi, hračiek, ako aj školských potrieb a detských knižiek a takto spôsobiť veľkú radosť deťom, ktorým boli dary poskytnuté do Centra Slniečko, n.o., Útulku pre jednotlivca s deťmi v Nitre, tiež rodinám v lokalitách Orechov Dvor a Drážovce prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov MsÚ Nitra. V neposlednom rade treba poznamenať aj dobrý pocit na srdci, ktorý po takejto dobročinnej akcii zostane ako organizátorom, tak aj prispievateľom. Je krásne vedieť, že patríte k tým, ktorí pomáhajú deťom v núdzi.
Text: Viktória Csűriová, PhDr. Elena Gažiková, PhD. a Mgr. Nikoleta Fellnerová
Foto: Mgr. art. Martin Havran

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo