L3-banner-media

Prof. Tomáš Urbánek prednášal na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy

Na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre sme dňa 3. mája 2017 privítali významnú osobnosť českej psychometrie, psychosémantiky a metodológie psychologických vied, prof. PhDr. Tomáša Urbánka, Ph.D.
Prof. Urbánek pôsobí ako vedecký pracovník na Psychologickom ústave AV ČR a profesor na FSVaZ UKF v Nitre. Na svojom konte  má desiatky článkov a stovky ohlasov z celého sveta z oblasti psychometrie, psychosémantiky a psychologickej metodológie. Na pôde našej univerzity sa zúčastnil pracovného seminára riešiteľov projektu VEGA 1/0216/15: Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov. Na stretnutí vystúpil ako hosť a prednášal na tému: Nové prístupy v tvorbe a spracovaní psychosémantických metód so zameraním na Test sémantického výberu. Po prednáške pokračoval v prakticky užitočnej a obojstranne inšpiratívnej diskusii s účastníkmi seminára.
Odborným garantom ako aj organizačné zázemie prednášky zabezpečila doc. Eva Fandelová.
IMAG0037
IMAG0040
IMAG0053

Text a foto: Mgr. Zuzana Bačíková, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo