L3-banner-media

Študenti prostredníctvom guerilla kampane odkryli pravdu

Pre študentov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy (KMKaR) na UKF v Nitre nie je žiadnou zvláštnosťou, že namiesto teoretických prác realizujú podujatia, kampane, že preukazujú svoje vedomosti a schopnosti v praxi.
Inak to nebolo ani vo štvrtok 11. mája 2017, kedy sa v hlavnej budove Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala guerillová kampaň s názvom Odkry pravdu, ktorú zorganizovali piati študenti 1. ročníka magisterského stupňa KMKaR. Opierala sa o vopred zadanú tému, a to o ľudské práva. Organizátori siahli po práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
Hlavným cieľom bolo priblížiť ľuďom spomenuté právo a spôsob jeho ochrany, resp. postup pri jeho porušení. Ústredný motív sa rozhodli prepojiť i s nedávnymi udalosťami na akademickej pôde univerzity, ktoré boli rozoberané i v médiách a nevrhli na jej meno najlepšie svetlo. Konkrétne išlo o upriamenie pozornosti na praktiky bulvárnych médií, akými sú vytrhávanie tvrdení z kontextov, či vsádzanie do svojich vlastných, vykonštruovaných, ale i články na základe jedného tvrdenia, bez overenia dôveryhodnosti zdroja, bez oslovenia dotknutej osoby, či bez vyjadrení viacerých osôb. Naplniť spomenuté ciele a očistiť meno univerzity sa rozhodli cestou guerillovej kampane, ktorá spočívala v situovaní niekoľkých prvkov v priestoroch univerzity.
Nosným pilierom celej kampane bol veľkoplošný článok v dvoch vrstvách, umiestnený na podlahe frekventovanej chodby univerzity. Horná vrstva predstavovala bulvárny článok, ktorý organizátori vyfabulovali a zoštylizovali na základe reálneho článku, ktorý sa o univerzite objavil v bulvárnom denníku a bol založený práve na už spomenutých praktikách. Spodný roh článku bol ohnutý a bola na ňom výzva „Odkry“.
Okoloidúci sa preto pre zistenie pravdy, skutočného pozadia, mal zohnúť a nadvihnúť vrchnú vrstvu. Pod ňou našiel pôvodný kontext podnetu článku i ďalšie skutočnosti, ktoré bulvár praktizuje a boli prítomné i v tomto prípade. Každý aktér, ale i okoloidúci dostal brožúrku o ochrane dobrého mena a povesti a tiež o presných krokoch, čo robiť, ak by bolo toto jeho právo narušené, či už v občiansko-právnom vzťahu, ale i v mediálnej výpovedi.
Počas štyroch hodín trvania kampane sa pristavila stovka ľudí, ktorí prejavili snahu odkryť pravdu. Mali otázky, chuť diskutovať. Ich zloženie bolo pestré, prioritne išlo o študentov, ale i o pedagógov, zamestnancov univerzity, ba dokonca organizátorov svojou prítomnosťou poctil i rektor UKF v Nitre Ľubomír Zelenický, ktorý ocenil túto iniciatívu a vyzdvihol fakt, že si i študenti uvedomujú, že nie všetko, čo niekde odznie, je jednoznačne pravda a je rád, že nám to nie je ľahostajné.
Celá kampaň preto vytvorila metaforu, či akúsi paralelu medzi tým, že v skutočnom svete nestačí len tak narážať na informácie z médií, mechanicky ich prijímať a zaryto im veriť. Musíme vynaložiť aspoň malé úsilie na to, aby sme si overili zdroj či relevantnosť a mohli si vytvoriť vlastný, zdravý názor.
Zdroj: TS, © NitraDen.sk, iDen Media s.r.o.
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo