L3-banner-media

Nové úlohy v médiách

O nových úlohách novinárov v digitálnych médiách prišli v piatok 5. mája 2017 na Katedru žurnalistiky FF UKF v Nitre porozprávať britský sociológ Simon Smith a editor a social media manažér Denníka N Filip Struhárik. Obaja hostia na konkrétnych príkladoch oboznámili študentov s novými pracovnými pozíciami a pracovnými podmienkami v médiách, s čoraz silnejším prepojením médií a sociálnych sietí na internete, s osobným a redakčným marketingom na webe a sociálnych sieťach a s ich nástrahami, ako aj s problémami administrácie internetových diskusií a ďalšími aktuálnymi témami súvisiacimi predovšetkým s internetizáciou médií a spoločnosti. V rámci workshopu mali študenti možnosť diskutovať o prezentovaných témach.
Text a foto: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo