L3-banner-media

Te Deum nitrianskych vysokoškolákov

V kostole svätého Petra a Pavla v Nitre sa v stredu 17. mája 2017 uskutočnila ďakovná svätá omša vysokoškolských študentov z Nitry. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na začiatku svätej omše prítomných zástupcov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity privítal rektor miestneho Univerzitného pastoračného centra doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. Našu univerzitu na bohoslužbe zastupovala prorektorka PhDr. Miroslava Líšková, PhD. a dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Prítomní boli niektorí pedagógovia jednotlivých fakúlt, vrátane prof. PhDr. Cyrila Diatku, CSc. a vedúceho Katedry náboženských štúdií doc. PhDr. PaedDr. Petra Kondrlu, PhD.
Hlavný celebrant v homílii hovoril o Panne Márii, a to v súvislosti so storočnicou Fatimských zjavení. Pripomenul jej materinskú starostlivosť o nás, pričom podčiarkol, že náležitý mariánsky kult je okrem iného Kristocentrický a biblický. Spomenul vzťah ostatných pápežov k Božej Matke, pričom citoval slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal vo Fatime: “V nebi máme Matku”. Nitriansky biskup povzbudil prítomných k modlitbe za druhých (čo vyplýva z fatimského posolstva); študentom zaželal úspech pri skúškach a po nich požehnaný čas prázdnin. Zástupcom univerzít, pedagógom i ostatným zamestnancom poďakoval za ich prácu.
Na konci svätej omše znel chrámom starobylý ďakovný hymnus Teba, Bože, chválime.
Text a foto: Miroslav Lyko, Katedra náboženských štúdií FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo