L3-banner-media

„To Melt a Salad Bowl in a Pot?“: workshop o multikulturalizme

Študenti prvého ročníka magisterského štúdia Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty UKF zorganizovali dňa 4. mája 2017 workshop „To Melt a Salad Bowl in a Pot?“ Cieľom podujatia bolo hravou formou podnietiť u účastníkov diskusiu o problematike multikulturalizmu a imigrantov. Študenti prvého ročníka magisterského štúdia sa tak na chvíľu zmenili na arabských, čínskych, japonských či mexických Američanov a účastníkov workshopu formou praktických úloh oboznamovali so zaujímavými znakmi „svojej“ kultúry. Návštevníci sa okrem iného mohli dozvedieť o princípoch očisty v židovskej kultúre, o kultúrnom pozadí arabského hidžábu, o konzumácii jedla paličkami alebo si vyskúšali vytvoriť vlastnú sakuru.
Na podujatí nechýbalo ani pre danú kultúru typické jedlo pripravené samotnými študentmi. Návštevníci a odborná verejnosť mali napríklad možnosť ochutnať arabský humus či čínske koláčiky šťastia. Podujatie bolo zorganizované v rámci seminára „Multikulturalizmus a etnickí autori v americkej literatúre“,  na ktorom sa študenti učili o kultúre konkrétnej americkej menšiny prostredníctvom literatúry menšinových autorov. Kritickou interpretáciou špecifických literárnych prejavov tak poslucháči prvého ročníka magisterského štúdia postupne objavovali rôzne spôsoby vnímania identity v multikultúrnej spoločnosti ‒ spoločnosti, ktorá sa nezaobíde bez rozhľadených jedincov ochotných rešpektovať a tolerovať etnické a kultúrne odlišnosti. 
Text a foto: PhDr. Zuzana Tabačková, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo