L3-banner-media

Na UKF v Nitre sa diskutovalo o problematike sociálnych štipendií

Diskutovať o inovovanej a aktualizovanej metodike, predostrieť príklady a riešenia problémových situácií, nové podnety a návrhy, to všetko bolo cieľom pracovného stretnutia zamestnancov 19 vysokých škôl a univerzít z územia celej SR k problematike priznávania sociálnych štipendií študentom vysokých škôl.
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 22. mája 2017 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a iniciovali ho prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD. a Oddelenie štipendií UKF v zastúpení Ing. Dany Buchovej, vedúcej oddelenia. Zúčastnili sa ho aj zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Miriam Dufeková, zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl RNDr. Eva Viglašová a Bc. Natália Mulinová a predsedníčka Študentského parlamentu UKF Viktória Kyselová.
Pracovné stretnutie pomohlo predostrieť možnosti riešenia problémov týkajúcich sa sociálnych štipendií, s ktorými sa odborní zamestnanci doteraz stretli, a taktiež k vzájomnej výmene praxou nadobudnutých skúseností.
Text: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Ing. Dana Buchová
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo