L3-banner-media

Komenský a my

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre dňa 4. mája 2017 odovzdala ceny a otvorila výstavu víťazných prác víťazných výtvarných i literárnych diel žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska na témy "Krása starnutia"(výtvarná časť súťaže) a "Voľný čas?" (zamyslenie sa), "Láska a jej podoby" (esej, úvaha). Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo pod záštitou dekanky PF UKF v Nitre prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc. v priestoroch fakulty. Podujatie je súčasťou celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže Komenský a my podporovanej i rektorátom UKF v Nitre a Nitrianskym samosprávnym krajom.
Výstava bude prístupná v priestoroch PF UKF v Nitre do 30. júna 2017.
Žiaci a študenti sa so svojimi témami umiestnili v nasledovnom poradí.
Autor textu a fotografií: PaedDr. Renáta Polakovičová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo