L3-banner-media

Skončil sa jubilejný 10. ročník Nitrianskej letnej univerzity

Promóciami 14. júla 2017 bol ukončený 10. ročník Nitrianskej letnej univerzity (NLU), ktorú organizovala Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita v kooperácii s mestom Nitra. Viac ako šesťdesiatim deťom vo veku 8 až 11 rokov bol v aule UKF odovzdaný certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.
NLU im aj tento rok ponúkla pestrú paletu aktivít. Na paralelných workshopoch mali deti možnosť osvojiť si nové vedomosti a nadobudnúť zručnosti v rôznych oblastiach. Na krátky čas sa zmenili na mladých pedagógov, pekárov, informatikov, olympionikov, redaktorov, výtvarníkov, ale aj sinológov, hispanistov či euroobčanov. 
Každoročné organizovanie letných škôl pre deti a mládež sa stalo na slovenských vysokých školách už tradíciou. Nitrianska letná univerzita takouto formou umožňuje širokej verejnosti, aby sa lepšie oboznámila s vysokoškolským prostredím. Zároveň podporuje budovanie vzťahov v komunite a rozvoj spoločenskej zodpovednosti v univerzitnom prostredí. Univerzitní pedagógovia, ale aj nepedagogickí pracovníci sa každoročne zapájajú do organizovania aktivít NLU na báze dobrovoľnej práce, za čo im patrí úprimné ĎAKUJEME. Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník.
Text: Mgr. Ľubica Lachká
Fotografie: PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo