L3-banner-media

Stretnutie s americkým veľvyslancom

Americký veľvyslanec Adam Sterling sa stretol s rektormi dvoch najväčších univerzít v Nitre v piatok 21. júla 2017 na spoločnom obede pri príležitosti návštevy mesta a koncertu amerického zboru Young Naperville Singers pochádzajúceho zo sesterského mesta Naperville.
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Peter Bielik a rektor Univerzity Konštantína Filozofa Ľubomír Zelenický predstavili činnosť univerzít, zahraničnú spoluprácu a plány do budúcnosti. Veľvyslanec Adam Sterling prijal pozvanie oboch rektorov na pôdu univerzít, aby sa bližšie zoznámil s priebehom výučby a životom študentov.
2017 am velvyslanec big
Autorka textu a fotografií: Mária Chudíková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo