L3-banner-media

Vymenovanie nových docentov

Dňa 27. júla 2017 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníkom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: PhDr. Milošovi Šlepeckému, PhD., pracovníkovi Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, v študijnom odbore 3.1.11 pedagogická, poradenská a školská psychológia; a Mgr. Richardovi Sťahelovi, PhD., pracovníkovi Katedry filozofie Filozofickej fakulty, v študijnom odbore 2.1.1 filozofia.
Vymenovanie docentov sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť na UKF v Nitre, doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty.
Text: Ing. Gabriela Sarovová
Fotografie: Lubo Balko
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo