L3-banner-media

Dva týždne s letnou rakúsko-slovenskou jazykovou školou

V dňoch 9. až 22. júla 2017 bolo v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre počuť striedavo nemčinu a slovenčinu. V tomto čase sa konala už tradičná letná rakúsko-slovenská jazyková škola, ktorú zorganizovala Katedra germanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s vysokou odbornou školou Fachhochschule Burgenland v Eisenstadte. Letnú rakúsko-slovenskú školu podporili finančne Akcia Rakúsko-Slovensko a Rakúske kultúrne fórum v Bratislave.
Letnej školy sa zúčastnilo 27 účastníkov – študentov a pracovníkov univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií, z toho 8 z Rakúska a 19 zo Slovenska.
Program letnej školy bol aj tento rok bohatý a pestrý. Okrem dopoludňajšieho vyučovania, ktoré viedli skúsení lektori slovenského a nemeckého jazyka (Mgr. Renáta Machová, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., MMMag. Claudia Stubler a Mag. phil. Wolfgang Zehetbauer), mali účastníci letnej školy možnosť bližšie spoznať históriu a kultúru Slovenska aj prostredníctvom ďalších, nemenej zaujímavých aktivít. Obohatením letnej školy tak bol bezpochyby výlet do Kremnice, starobylého banského mesta, do Ostrého Grúňa, kde si účastníci letnej školy pripomenuli udalosti z roku 1945, či prehliadka Bojnického zámku a Trenčianskeho hradu. Súčasťou letnej školy bola aj prehliadka Nitry a Nitrianskeho hradu, návšteva Energolandu v Mochovciach a spoločný výstup na Zobor. Mnohým bezpochyby utkvie v pamäti aj pútavé vystúpenie tanečníkov folklórnej skupiny Furmani, ktorí účastníkov letnej školy o. i. naučili základné kroky čardášu.
Obohacujúce boli taktiež popoludňajšie tandemové aktivity (Spoznaj bližšie svojho suseda a Kvíz o Rakúsku a Slovensku) a odborné prednášky Mag. Ivany Pilićovej (Kunstpraxis in der Migrationsgesellschaft – Transkulturelle Handlungsstrategien am Beispiel der Brunnenpassage Wien) a PhDr. Romana Trošoka, CSc. (Slowakei – Der vergessene Nachbar Österreichs).
O letnej škole sme priebežne informovali na stránkach Facebooku – Katedra germanistiky FF UKF v Nitre. Potešilo nás, že o našu aktivitu prejavila záujem aj pani Katrin Litschko, šéfredaktorka časopisu Karpatenblatt a korešpodentka RTVS – Radio Slovakia International, ktorá s účastníkmi letnej školy nahrala krátke rozhovory. O tom, že účastníci letnej rakúsko-slovenskej školy v Nitre prežili dva naozaj intenzívne týždne s nemčinou a slovenčinou, svedčí aj spoločne vydaný časopis Firhang auf!
Veríme, že záujem učiť sa slovenčinu a nemčinu aj takouto formou pretrvá, a že sa o dva roky opäť stretneme v Nitre.
Autorka článku: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., zodpovedný organizátor rakúsko-slovenskej letnej školy, Katedra germanistiky FF UKF v Nitre
Autori fotografií: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Mag. Renáta Machová, PhD., Michal Sviatko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo