L3-banner-media

UKF v Nitre piata najlepšia z 12 hodnotených slovenských univerzít v SCIMAGO Rankings 2017

Aktuálny rebríček SCIMAGO Institutions Rankings 2017 zahŕňa rovnako ako v minulom roku 12 slovenských univerzít (zohľadňujú sa len tie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier). Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dosiahla v aktuálnom hodnotení SIR 2017 najlepší výsledok od svojho zaradenia do rebríčka SIR v roku 2013. V celkovom hodnotení obsadila UKF v Nitre 630. miesto, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšenie o 32 miest a od minulého roka o 19 miest v rebríčku (649. priečka v roku 2016, 644. v roku 2015, 645. v roku 2014 a 662. priečka v roku 2013).
Pripomeňme, že cieľom SIR hodnotenia je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií po celom svete (cca. 130 krajín). Hodnotenie vytvára rebríček podľa kompozitného indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum (50 %), inovácie (30 %) a spoločenský vplyv (20 %).
UKF v Nitre zaznamenala zlepšenie v oblasti vedy a výskumu, čo prinieslo zlepšenie aj v celkovom umiestnení. Kým v roku 2016 získala UKF v Nitre v celkovom hodnotení podľa kompozitného indikátora 80. miesto a vo vede a výskume 73. miesto, podľa hodnotenia SIR 2017 je UKF v Nitre celkovo na 71. a vo vede a výskume na 64. mieste. Hodnoty v oblasti inovácií a spoločenského impaktu sú síce nižšie, avšak vzhľadom na váhu výskumu v kompozitnom indikátore (50 % z celkového hodnotenia) sa aj napriek tomu umiestnenie našej univerzity výrazne zlepšilo. 
 

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2017

Slovakia 12 ranked institutions:

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2016

Slovakia 12 ranked institutions:
1 (556)    Comenius University in Bratislava 1 (559)    Technical University of Kosice
2 (579)    Slovak University of Technology 2 (567)    University of Presov in Presov
3 (588)    Technical University of Kosice 3 (586)    Comenius University in Bratislava
4 (624)    University of Zilina 4 (603)    Slovak University of Technology
5 (630)    Constantine the Philosopher University in Nitra 5 (608)    University of Zilina
6 (638)    Pavol Jozef Safarik University in Kosice 6 (614)    Slovak Medical University in Bratislava
7 (659)    University of St. Cyril and Methodius in Trnava 7 (631)    University of St. Cyril and Methodius in Trnava
8 (676)    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 (648)    Pavol Jozef Safarik University in Kosice
9 (677)    University of Presov in Presov 9 (649)    Constantine the Philosopher University in Nitra
10 (681)    Slovak University of Agriculture in Nitra 10 (663)    Technical University in Zvolen
11 (682)    Technical University in Zvolen 11 (675)    Slovak University of Agriculture in Nitra
12 (685)    University of Economics in Bratislava 12 (677)    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings (SIR)
Spracovala: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo