L3-banner-media

Rad maďarského rytierskeho kríža za zásluhy

Dňa 22. augusta 2017 pribudlo k doterajším oceneniam výnimočného človeka a univerzitného profesora Tibora Žilku jedno ďalšie významné ocenenie. V tento, pre mnohých možno obyčajný, ale pre ocenených iste výnimočný deň sa na bratislavskom veľvyslanectve udeľovali maďarské štátne vyznamenania, o ktorých rozhoduje priamo prezident Maďarska János Áder. Ocenenia odovzdával veľvyslanec Maďarska v Bratislave Tibor Pető, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil: „Ocenenia získavajú ľudia, ktorí pracujú pre náš národ, avšak s uznaním prichádza i zodpovednosť.“
Rad maďarského rytierskeho kríža za zásluhy získali: Tibor Žilka – vysokoškolský profesor a literárny vedec a  Gyula Bárdos – politik a predseda Csemadoku. Maďarský zlatý kríž za zásluhy získali: Gabriella Jarábik – zakladateľka a riaditeľka Maďarského kultúrneho múzea na Slovensku a Mária Jókai – pedagogička a etnologička.
Tibor Žilka v súčasnosti pôsobí ako profesor na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne na Fakulte stredoeurópskych štúdií v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr. Poetický slovník, ktorý vyšiel i v maďarskom jazyku, slúži dlhoročne mnohým pedagógom a vedeckým pracovníkom ako základ literárnej teórie. Uznaná bola i jeho bohatá literárna a vedecká činnosť i práca v maďarskom vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku. Jeho vedecká a pedagogická angažovanosť sa prejavila i v oblasti organizovania a účasti na kultúrnych podujatiach a konferenciách s medzinárodným dosahom, v realizovaní prednášok na viacerých európskych univerzitách a aj v zabezpečovaní odborného rastu členov pracovísk.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme, ale zvlášť nášmu pánovi profesorovi Tiborovi Žilkovi, ktorý je pre nás neustále veľkým vzorom a inšpiráciou.
Text: Monika Nozdrovická
Foto: prevzaté z hirek.sk a ujszo.com

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo