L3-banner-media

Dve ocenenia pre Katedru geografie a regionálneho rozvoja

Na medzinárodnej konferencii SGEM 2017 - International Multidisciplinary Scientific GeoConference v Bulharskej Albene z takmer 400 prednášajúcich putovali počas záverečného slávnostného ceremoniálu až dve krištáľové plakety a certifikáty "Best speaker" od vedeckého výboru za prezentáciu originálnych výsledkov výskumu do rúk pracovníkov našej univerzity. Ocenenia získali prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., za prezentáciu výsledkov výskumu zmien kultúrnej krajiny Slovenska a Mgr. Matej Vojtek, PhD., za prezentáciu výsledkov výskumu zmien stability krajiny na príklade povodia vodného roku Radiša, ktoré predniesli v rámci sekcie "Land-use and development".
Príspevky vznikli v rámci riešenia projektu VEGA 1/0934/17 Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska za ostatných 250 rokov a predikcia jej ďalšieho vývoja.
SGEM Plaketa Boltiziar Vojtek SGEM Plaketa detail

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo