L3-banner-media

Na Nitrianskom hrade sa konalo slávnostné Veni Sancte

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre sa v stredu 20. septembra 2017 konalo slávnostné Veni Sancte nitrianskych univerzít. Za prítomnosti rektorov Univerzity Konštantína Filozofa Ľubomíra Zelenického a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Petra Bielika, pedagógov a študentov predsedal svätej omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
Hlavný celebrant sa po evanjeliu prihovoril najmä vysokoškolákom. Pripomenul im, že v Nitre bolo prvé biskupstvo v stredovýchodnej Európe i to, že ju pápež Ján Pavol II. nazval slovenským Betlehemom. V ďalšej časti hovoril o živote v plnosti, pričom podčiarkol, že kresťanské posolstvo k nemu privádza. „Náboženstvo sa stotožňuje s obmedzeniami a zákazmi. Mnohí z nás si myslíme, že tento svet, že tento život je iba akýmsi slzavým údolím, cez ktoré treba prejsť a potom na jeho konci bude dobre. Je jasné, že tento druh kresťanskej spirituality odrádza ľudí od radostí života, najmä mladých, ktorí chcú život prežiť v radosti. (...) Podľa tohto presvedčenia nie je možné žiť naplno kresťansky a duchovne a pritom naplno využívať dary a radosti, ktoré nám ponúka náš život. Problémom je, chlapci a dievčatá, že niektoré tie termíny, ktoré súvisia s našim kresťanstvom, nesprávne používame. Užívanie stotožňujú niektorí so slovom zneužívanie. Žiť život v plnosti a zneužívať život nie je to isté,“ povedal Mons. Viliam Judák a pokračoval: „Žiť život v plnosti znamená užívať radosti, ktoré máme k dispozícii v zmysle vlastných darov, prostredia, v ktorom žijeme. Avšak zároveň vedieť, kde je hranica, za ktorou sa užívanie stane zneužívanie. Je totiž možné piť, ale sa aj opíjať; jesť, ale sa aj prejedať; zabávať sa, ale aj zabávaním zabíjať všetok svoj čas, dokonca aj ten, ktorý mám venovať svojim povinnostiam. (...) Žiť život v plnosti znamená vedieť, kedy vedie užívanie života k rozvoju a kedy k deštrukcii, sebadeštrukcii i k deštrukcii života iných. Zneužívanie darov života nazývame v náboženskej terminológii hriechom. Rovnako je hriechom aj nevyužívanie našich darov, teda zanedbávanie života v plnosti.“
Nitriansky biskup podčiarkol, že „Ježiš nás povzbudzuje, aby sme neopovrhovali ničím, čo je dobré a krásne, prospešné v našom živote. Aby sme si budovali krásne vzťahy, ale sa aj zabávali, aby sme študovali, stali sa odborníkmi, pracovali, rozvíjali si svoje špeciálne dary, aby sme aj športovali a odpočívali. V tomto všetkom máme spoznávať mieru a hranicu, za ktorú už nepôjdeme. Ak by sa tak stalo, máme možnosť sa vrátiť.“ Preto je tu podľa jeho slov aj Univerzitné pastoračné centrum, ktoré pôsobí na obidvoch univerzitách. Pozval študentov, aby využívali jeho služby, aby sa zapájali do jeho činnosti. „Lebo tí, ktorí sa tam schádzajú sú presvedčení, že jediným prameňom života v plnosti je Ježiš Kristus. (...) Sme si vedomí, že nie sme schopní dosiahnuť všetko vlastnými silami. Že potrebujeme k tomuto rozvoju Božiu pomoc, potrebujeme Ducha Svätého, ktorého dnes prosíme o pomoc. Chceme sa v maximálne možnej miere pre neho otvárať,“ povedal v závere Mons. Viliam Judák.
Prítomní prijali pozvanie rektora Univerzitného pastoračného centra Ľubomíra Hlada na priateľské stretnutie po skončení bohoslužby.
Text a fotografie: ThDr. Miroslav Lyko, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo