L3-banner-media

Prekladateľský úspech Jitky Rožňovej z katedry žurnalistiky

Okrem vedecko-pedagogickej práce na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre sa PhDr. Jitka Rožňová, PhD., dlhé roky aktívne venuje aj umeleckému prekladu z maďarského jazyka. Za uplynulé roky sprostredkovala slovenským čitateľom literárne diela popredných maďarských autorov a preložila vyše tridsať románov, básnických zbierok, rozprávkových kníh, divadelných hier, ale aj umenovedných publikácií. Za svoju prekladateľskú prácu získala viaceré ocenenia. 
Jej aktuálnym úspechom je prijatie u prezidenta Maďarskej republiky Jánosa Ádera, ktorého sa zúčastnila ako jediná prekladateľka zo Slovenska v Prezidentskom paláci v Budapešti. Témou rozhovoru bola nielen prekladateľská práca ako taká, resp. recepcia maďarskej literatúry v slovenskom čitateľskom prostredí (a naopak), ale aj zbierka básní významného maďarského dramatika Imre Madácha (rodáka z Dolnej Strehovej), autora Tragédie človeka, ktorú v slovenskom preklade Jitky Rožňovej Cesta anjela/Az angyal útja vydalo Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.
Ako prezident János Áder na stretnutí aj v ďakovnom liste uviedol, je preňho veľkou radosťou, že sa s tvorbou takej významnej osobnosti maďarskej literatúry, akým Imre Madách nepochybne je, môžu zoznámiť aj slovenskí čitatelia.
V najbližšom čase bude Jitka Rožňová prezentovať výsledky svojej prekladateľskej práce v Bruseli, Prahe a v Budapešti.
Jitka Roznova portret
Jitka Rožňová
Obalka knihy Imre Madacha
Obálka knihy Imre Madácha
Text: Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.
Foto: Tomáš Thor

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo