L3-banner-media

Stretnutie Akademickej obce UKF v Nitre

Dňa 25. septembra 2017 sa v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo zasadnutie Akademickej obce UKF v Nitre, ktorú tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ďalší zamestnanci a študenti univerzity. O činnosti Akademického senátu UKF v Nitre v roku 2016 informoval jeho predseda doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., hovoril vo svojom prejave o aktuálnych otázkach rozvoja univerzity, pričom sa zameral na niekoľko aktuálnych problémových oblastí: 1. UKF v Nitre ako kvalitná vzdelávacia inštitúcia, 2. UKF v Nitre ako vedecká inštitúcia spĺňajúca medzinárodné kritériá, 3. UKF v Nitre ako centrum ďalšieho vzdelávania a centrum spoločenského a kultúrneho života regiónu s domácou a zahraničnou spoluprácou, 4. UKF v Nitre ako inštitúcia s podmienkami na plnenie hlavných činností univerzity, 5. UKF v Nitre ako inštitúcia so zavedeným systémom manažérstva kvality.
2017 AO Tvrdon
Predseda Akademického senátu
UKF v Nitre
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
2017 AO rektor
Rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Text a foto: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo