L3-banner-media

Medaila za dlhodobú spoluprácu pre UKF v Nitre

Medailou za dlhodobú spoluprácu ocenil Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na akademickej slávnosti dňa 26. septembra 2017 rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Slávnosť sa konala pri príležitosti 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročia lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene.
Za ocenením sa skrýva intenzívna vedecká spolupráca Fakulty prírodných vied a Katedry ekológie a environmentalistiky našej univerzity. Rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., pri prevzatí ocenenia vyslovil presvedčenie, že spolupráca bude pokračovať i v budúcnosti a prinesie ďalšie spoločné výsledky a úspechy.
1DX 3924 1DX 3920
Text: Mgr. Jana Krajčovičová
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo