L3-banner-media

Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

Vo štvrtok 28. septembra 2017 bol vedec, biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, hosťom vedeckej kaviarne v Centre vedecko-technických informácií SR. Téma septembrovej kaviarne - Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik? - sa viazala na rok 2017, ktorý OSN vyhlásilo za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj. Okrem iného sa zameriava aj na ochranu životného prostredia.
Prednáška bola zameraná na výskum súčasných procesov a zmien tatranských plies vo Vysokých Tatrách. V mnohých prípadoch postupne zanikajú v dôsledku hromadenia materiálu, ktorý sa transportuje z okolitých svahov a postupne sa tam ukladá v ich brehových a dnových častiach. Ide o materiál, ktorý pochádza z procesov spojených s lavínami, sutinovými prúdmi, skalným rútením ako aj ďalšími procesmi v podmienkach bralného reliéfu, navyše v súčinnosti s atmosférickými procesmi a zmenami.
V súvislosti s touto témou bol prof. Hreško pozvaný aj do Ranných správ RTVS, kde informoval o svojom výskume. Oblasťou vedeckého záujmu prof. Hreška je krajinná ekológia, dynamika krajiny a jej zmeny, súčasné morfodynamické procesy v horských a vysokohorských oblastiach, ale aj výskum pôd a ich erózneho ohrozenia.
Rozhovor s ním si môžete pozrieť od 42,37 minúty tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/136932#2559.
Spracovala: Mgr. Jana Krajčovičová
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo