L3-banner-media

UKF v Nitre bola udelená pamätná medaila

Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre bola dňa 4. októbra 2017 udelená pamätná medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prorektorovi pre rozvoj, informatizáciu a marketingovú komunikáciu UKF v Nitre doc. Mgr. Ivanovi Balážovi, PhD., ju odovzdal rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., pri príležitosti centrálnych osláv 20. výročia jej založenia.
 1DX 4821
 
1DX 4826 1
Text: Mgr. Jana Krajčovičová
Foto: Lubo Balko
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo