L3-banner-media

Celoslovenské ocenenie Literárneho fondu za práce Filozofickej fakulty

V ostatnom čase udeľoval výročné ceny Literárny fond v rámci podpory vzniku nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry. Medzi ocenenými nechýbali ani pracovníci a študenti Filozofickej fakulty.
Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii spoločenské vedy získala publikácia prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD., z Katedry filozofie s názvom Byzantská filozofia.
Ocenenie Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2016/2017 v podobe prémie získali Petra Rafaelisová a Martina Ďurkovská z Katedry manažmentu kultúry a turizmu za prácu Kultúrny cestovný ruch v kontexte edukačného programu v meste Kremnica (školiteľ: PhDr. Michal Kurpaš, PhD.).
Oceneným gratulujeme za úspešnú reprezentáciu fakulty a univerzity a prajeme im mnoho ďalších tvorivých nápadov a úspechov.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo