L3-banner-media

Už druhýkrát sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre konal Kariérny deň

Diskusie študentov s potencionálnymi zamestnávateľmi za okrúhlymi stolmi, ale aj individuálne rozhovory pri káve so spoločnosťami boli súčasťou už druhého Kariérneho dňa UKF, ktorý dňa 18. októbra 2017 zorganizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Národným kariérnym centrom. Ako informovala prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD., univerzitný kariérny deň je aktivitou na podporu budúceho zamestnávania študentov. „Už počas štúdia chceme študentov vtiahnuť do rozmýšľania o tom, čo budú robiť, keď budú mať vo vrecku ešte čerstvý diplom absolventa,“ povedala. „Úplne ideálne je, keď pracovné zameranie, na ktoré sa v budúcnosti absolvent orientuje, korešponduje s odborom, ktorý študoval. Mnohokrát študenti ani neuvažujú o zamestnaní sa v nejakej veľkej, možno nadnárodnej firme, kde by zúročili pridanú hodnotu svojich vedomostí – napríklad dobrovoľnícke aktivity alebo kompetenciu komunikovať v cudzom jazyku. Dnešný kariérny deň má našich študentov upriamiť práve aj na to širšie zamerané portfólio ich činností, a usmerniť ich, kde všade sa môžu nájsť, jednak po absolvovaní štúdia, ale aj počas štúdia.“
Na Kariérnom dni UKF, ktorého sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo 550 študentov a absolventov univerzity (Table Talk diskusií sa zúčastnilo 200 študentov), prezentovali svoje pracovné ponuky známe firmy ako ING, DELL, Accenture, InsData, LEDVANCE, Lionbridge, YourChoice a Language Planet. Súčasťou aktivity bolo predstavenie Accenture Leadership Program-u. Pôjde o sériu troch na mieru šitých certifikovaných workshopov, vďaka ktorým sa mladí ľudia môžu naučiť, ako zvládať zmeny v bežnom aj pracovnom živote, ako pracovať s kultúrnymi rozdielmi v pracovnom prostredí aj ako úspešne vyjednávať. Prvý zo série workshopov Manažovanie zmien a času v pracovnom aj súkromnom živote prebehne už 24.10.2017 od 9:15 – 12:30 na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo