L3-banner-media

Stretnutie vedenia univerzity so študentmi a študentskými organizáciami

Otázky týkajúce sa nielen súčasného, ale aj budúceho štúdia študentov na univerzite mali možnosť prerokovať zástupcovia Študentského parlamentu UKF s vedením univerzity. Stretnutia, ktoré sa konalo v pondelok 23. októbra 2017 v priestoroch Študentského domova Zobor sa zúčastnili rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD., a prorektor pre vzdelávanie PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. Na diskusii boli prítomní všetci členovia študentského parlamentu, ktorí sa aktívne zapájali otázkami, často adresovanými zo strany študentov. Riešili sa otázky týkajúce sa otváracích hodín bufetov ŠD Zobor a ŠD Nitra, Študentského domova Brezový háj, centralizovaného systému poradenstva pre študentov, Poradenského a servisného centra a záležitosti súvisiace so štúdiom.
Už druhýkrát sa tento kalendárny rok uskutočnilo aj stretnutie so študentskými organizáciami dňa 24. októbra 2017. Za vedenie UKF v Nitre sa ho zúčastnili rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenickým, CSc., a prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD. Snahou tohto stretnutia bolo zvýšiť kooperáciu jednotlivých študentských organizácií pôsobiacich pri UKF v Nitre medzi sebou a predostretie vízie spolupráce univerzity s nimi. Okrem toho rektor Zelenický prítomným ozrejmil možnosti podpory zo strany univerzity. Predstavitelia organizácií prezentovali svoje aktuálne aktivity, ktoré plánujú intenzívnejšie medializovať, keďže ich záujmová činnosť napomáha v mnohých ohľadoch budovať pozitívny image Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia Študentského parlamentu UKF, Združenie športových klubov UKF Nitra, ESN UKF Nitra, o. z. Ja a My, o. z. Konfrontácie, AISEC v Nitre a UPC Pavla Straussa. 
Text a fotografie: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo