L3-banner-media

Na UKF v Nitre bol spustený pilotný projekt Accenture Academy

Dňa 24. októbra 2017 sa na UKF v Nitre konal pilotný workshop Accenture Academy v rámci Accenture Leadreship Programu s názvom Manažovanie zmien a času v pracovnom aj súkromnom živote. Toto podujatie zorganizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Filozofická fakulta v spolupráci s firmou Accenture. Workshopu sa zúčastnilo 55 študentov z jednotlivých fakúlt univerzity. Aktivita bola zameraná na pomoc študentom a budúcim absolventom reagovať na zmeny, ktoré ich v súvislosti s ukončením štúdia a vstupom do pracovného života čakajú.
Práve túto myšlienku sa lektori z Accenture snažili priblížiť študentom počas workshopu, ktorý nebol len prednáškou, ale práve interaktívnym stretnutím, na ktorom každý zúčastnený pracoval na reálnych úlohách a zapájal sa, čo bolo z pohľadu študentov skutočným prínosom.
Záujem študentov o tento workshop prekročil očakávania organizátorov, a tak je isté, že sa bude pokračovať ďalšími dvomi stretnutiami, ktorých témami budú Medzinárodná komunikácia v biznise, orientácia na klienta a schopnosť vyjednávať ako kľúčové faktory úspechu a Poznaj sám seba, sila spätnej väzby a pracovný trh budúcnosti.
Zástupkyňa spoločnosti Accenture Ivana Fedáková vyzdvihla šikovnosť a angažovanosť našich študentov. Študentka Dominika Medvecká hodnotila aktivitu veľmi pozitívne a ocenila prínos pre študentov a rada sa zúčastní aj ďalšieho workshopu. Podobne workshop hodnotila aj študentka Andrea Čapkovičová, pričom by workshop odporúčala všetkým študentom UKF.
Výraznú pomoc pri organizovaní aktivity poskytol pán prodekan Filozofickej fakulty PhDr. Ľuboš Török, PhD., ktorému touto cestou ďakujeme.
20171024 093740  20171024 094030  20171024 112551 
Text: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Mgr. Timea Kamenická, Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Fotografie: Mgr. Timea Kamenická

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo