L3-banner-media

Doktorand katedry romanistiky získal diplom z prestížnej Sorbonny

Univerzitná agentúra frankofónie (AUF), konkrétne jej regionálna kancelária so sídlom v Bukurešti, ktorej členom je aj UKF v Nitre, členským univerzitám ponúka zaujímavé možnosti štúdia, stáží a i. Jednou z nich bola aj možnosť medzinárodného magisterského štúdia Didaktiky jazykov (2013 – 2017) s diplomom z prestížnej Sorbonny. Ako jediný Slovák mal možnosť toto štúdium absolvovať Miroslav Adamčiak z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Toto štúdium začal v októbri roku 2016 ako študent magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ukončil ho v septembri 2017, už ako študent interného doktorandského štúdia v programe Lingvodidaktika na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Vyučovanie prebiehalo vo francúzskom jazyku. Počas päťmesačného pobytu v Rumunsku študentom prednášali svetovo uznávaní profesori z Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, Université de Genève, Université de Craiova a Université Politehnica de Bucarest. Toto štúdium bolo podľa Miroslava Adamčiaka azda najprínosnejšie v tom, že sa mu pre diplomovú prácu s názvom „Interkomprehenzia v procese učenia sa cudzích jazykov u slovenských hovoriacich“ podarilo získať konzultanta svetovo uznávaného odborníka zo Švajčiarska, ktorý sa venuje tejto problematike. Pod jeho vedením napísal kvalitnú magisterskú prácu, s ľahkosťou ju obhájil a získal tak magisterský diplom z prestížnej Sorbonny. Po obhajobe ho oslovilo zahraničné vydavateľstvo, ktoré jeho prácu vydalo ako monografiu.
Okrem medzinárodného vzdelania sa študentovi dostalo neobyčajnej spolupráce, ktorá pokračuje prostredníctvom dvojitého doktorátu (co-tutelle de thèse) medzi Université de Genève pod vedením prof. Laurenta Gaja a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre pod odborným vedením školiteľky doc. Evy Švarbovej, PhD., a externej konzultantky doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.
2 1
Foto constanta 3
Autor pôvodného článku: François Schmitt (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pôvodný článok dostupný na: http://www.iufs.sk/sk/univerzita/aktivity-univerzita/item/656-frankofonne-magisterske-studium-s-diplomom-zo-sorbonny
Editor a autor fotografií: Mgr. Miroslav Adamčiak

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo