L3-banner-media

Zvýšenie prestíže konferencie DIDFYZ

Katedra fyziky FPV UKF v Nitre organizovala 19. - 22. októbra 2016 XX. ročník konferencie DIDFYZ s názvom Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike. V tomto ročníku sa podarilo príspevky publikovať v zborníku vydanom v AIP (American Institute of Physics Publishing LLC), ktorý už je indexovaný v databázach Web of Science a Scopus, čo prispeje k výraznému zlepšeniu prestíže konferencie. Zásadný podiel na tomto úspechu majú RNDr. Daniela Horváthová, PhD., PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., a Mgr. Ján Ondruška, PhD., ktorí sa postarali o úspešnú organizáciu a priebeh konferencie a editovanie zborníka.
Text: Mgr. Ján Ondruška, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo