L3-banner-media

Nemecky interaktívne a hravo

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre zorganizovala dňa 7. novembra 2017 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre žiakov základných škôl a gymnázií 3. interaktívny workshop s názvom Deutsch interaktiv und spielerisch (Nemecky interaktívne a hravo). Tohtoročný interaktívny workshop sprostredkoval žiakom základných škôl a gymnázií zážitkovou a pútavou formou poznatky o reáliách nemecky hovoriacich krajín a priblížil literatúru pre deti a mládež. V sekcii Reálie nemecky hovoriacich krajín študenti 5. ročníka učiteľstva v kombinácii nemecký jazyk a literatúra zrealizovali pre žiakov hru Potulky po nemecky hovoriacich krajinách a Slovensku, ktorú sami zhotovili pod odborným vedením doc. PaedDr. Evy Stranovskej, PhD. K hre vyhotovili didaktický materiál ako hracie dosky, krabice, kreatívne kocky, otázky, krátke videá z reálií Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, ktoré nielen aktivovali vedomosti žiakov a prispeli k získaniu nových poznatkov, ale zároveň ich motivovali k učeniu sa nemeckého jazyka. K zhotoveniu hry prispeli významnou mierou i zahraniční lektori Katedry germanistiky Dr. phil. Daniel Krause (Nemecko) a Mag. Elisabeth Vergeiner (Rakúsko).
V sekcii Literatúra pre deti a mládež študentky 3. ročníka učiteľstva v kombinácii nemecký jazyk a literatúra a doktorandka Mgr. Ing. Svetlana Stančeková sprostredkovali zážitkovou formou ukážky pútavých diel známych autorov ako Erich Kästner Das doppelte Lottchen, Astrid Lindgren Pipi Langstrumpf, Thomas Brezina Tiger Team a Michael Ende Momo, ktoré spolu so žiakmi analyzovali prostredníctvom rôznych interaktívnych a zábavných úloh. Záver sekcie si spríjemnili zaspievaním piesne o Pipi dlhej pančuche a pozeraním krátkych animovaných videí.
Dúfame, že študenti nemeckého jazyka – budúci učitelia – svojím zanieteným a angažovaným prístupom vzbudili záujem našich, dúfajme, budúcich študentov germanistiky o nemeckú literatúru a reálie nemecky hovoriacich krajín. Interaktívny workshop zaujal zúčastnených žiakov natoľko, že s katedrou nadviazali užšiu spoluprácu a dohodli sa na ďalších spoločných aktivitách.
Autor článku: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Foto: Mgr. Jalal Al-Ali, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo