L3-banner-media

Návšteva z Nórska a Kolumbie

V dňoch 16. až 18. októbra 2017 navštívila Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre trojčlenná delegácia z nórskej VID Univerzity. Dekan Tomas Sundnes Drønen spolu s kolegyňami Annou Chalachanovou a Hanne Line Wærness absolvovali v sprievode Erasmus+ koordinátora z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ Michala Kozubíka niekoľko pracovných stretnutí. Zaujímali ich predovšetkým možnosti budúcej spolupráce v oblasti výmenných pobytov študentov z ich domovskej univerzity. V súčasnosti sú v Nitre na študijnom pobyte tri študentky a jeden študent, ktorí absolvujú prax v OZ Storm, vykonávajúcom terénnu sociálnu prácu, znižujúcu riziká spojené s injekčným užívaním drog a prácou v sexbiznise a v nitrianskom Hospici – Dome pokoja a zmieru u Bernadetky. Okrem pracovných rokovaní delegácia navštívila aj Diecéznu knižnicu a hradný areál, kde im anglicky hovoriaca sprievodkyňa priblížila históriu Nitry a predstavila jednotlivé súčasti Nitrianskeho hradu. Stretnutia prebiehali vo veľmi priateľskej atmosfére, veríme preto, že spoluprácu sa podarí úspešne zavŕšiť a v budúcom roku privítame na fakulte ďalších študentov z Nórska.
V rovnakom termíne FSVaZ navštívil v rámci svojho výskumného projektu, zameraného na ochranu sociálnych práv v rôznych systémoch súdnictva aj Rodolfo Guttieréz z univerzity v kolumbijskej Bogote. Študentom našej fakulty v rámci dvoch seminárov priblížil jednotlivé sociálne práva, rozsah a prostriedky ich ochrany z pohľadu rôznych európskych aj mimoeurópskych krajín. V závere svojho pobytu ocenil možnosť využiť ponúknutý priestor a vyjadril sa ústretovo smerom k ďalšej možnej spolupráci, predovšetkým v oblasti vedecko-výskumnej činnosti.
2017 fsvaz VID Univerzity1 2017 fsvaz VID Univerzity2 2017 fsvaz VID Univerzity3
 
Text a foto: PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo