L3-banner-media

Skvelé metodické podujatie: absolventka Silvia Seigne a jej „Makovičky“

Dňa 7. novembra 2017 metodická sekcia Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF privítala milého hosťa. Bola ňou naša úspešná absolventka Mgr. Silvia Seigne (Bednárová). Napriek tomu, že strávila niekoľko rokov vo Francúzsku vyučovaním obchodnej angličtiny, vnútorne ju naplnilo až založenie neziskovej vzdelávacej organizácie v Paríži, ktoré jej následne umožnilo založiť súkromnú neplne organizovanú školu Makovičky v rodnej dedinke Ladice, dnes so sídlom v Nitre. Hlavným cieľom školy je rozvíjanie poznávania, tvorivosti, ľudskosti, spolupráce, rešpektovanie individuality dieťaťa a radosti z učenia sa. To všetko sa dosahuje prostredníctvom rozmanitých učebných aktivít, ktoré častokrát spájajú obsahy aj iných predmetov, najmä výchovných a umeleckých a sú vedené v anglickom jazyku. Dieťa, jeho objavovanie sveta, radosť z poznávania sú prioritou. Ako zdôraznila sama Mgr. Seigne: „Deti potrebujú priestor a čas. Potrebujú vašu pozornosť a lásku.“ (Kids need space and they need time. They need your attention and love”). Svoj entuziazmus z učenia sa podporujú aj vlastnou hymnou: Sme úžasné makovičky, múdre máme my hlavičky. Keď sa ráno stretneme, všetko hravo zvládneme.
Alternatívne prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v zmiešanej skupine detí vo veku od 6-10 rokov (prvý stupeň základnej školy) boli preto hlavnou témou inšpiratívnej a zanietenej prezentácie a vizuálne i obsahovo pútavého workshopu Learning as an adventure from early school age vedenom v anglickom jazyku. Pani Seigne priniesla so sebou viacero ukážok obrázkových kníh (príbehov), ktoré nápadito používa napríklad pri aktuálnom ročnom období. Budúci učitelia, študenti katedry, mali možnosť sa s nimi oboznámiť, v skupinách identifikovali vzdelávací potenciál ich obsahu a vizuálneho stvárnenia a navrhovali možné metodické postupy učiva. Následne si prítomní pozreli sériu troch interaktívnych videí z niekoľkých vyučovacích hodín v tejto „málotriedke“. Úlohou budúcich učiteľov bolo zaznamenať si dané aktivity do vopred pripravených hárkov, pomenovať ich a povedať, čo bolo ich obsahom a zámerom. Na záver Mgr. Seigne premietla a okomentovala niekoľko zaujímavých a vtipných autentických obrázkov zo školských aktivít. Študenti ocenili poskytnutie informácií o užitočných kontaktoch, kontaktoch na metodický manuál zameraný na prácu s príbehmi, či množstvo internetových stránok, na ktorých si učitelia vymieňajú svoje pedagogické skúsenosti.
To, čo bolo však pre všetkých prítomných podnetné, je mimoriadne optimistický a zanietený prístup Mgr. Silvie Seigne, ktorá môže byť nielen pre našich študentov, ale i učiteľov s praxou inšpiráciou a obohatením - ako napokon aj sama na začiatku svojho workshopu povedala: „Jeden vyučuje, dvaja sa učia“ (One teaches, two learn).
Text: Mgr. Ivana Horváthová, doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.
Foto: Laura Danielová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo