L3-banner-media

FS Ponitran oslávil polstoročnicu

Dňa 16. novembra 2017 sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre uskutočnilo slávnostné predstavenie Folklórneho súboru Ponitran „Na západe niečo nového“ pri príležitosti osláv 50. výročia jeho založenia. Pod režijnou taktovkou umeleckého vedúceho súboru Mgr. Petra Hrabovského súbor v galaprograme predstavil svoju novú tvorbu z obdobia posledných dvoch rokov, zameranú na prejavy ľudovej kultúry juhozápadného Slovenska s primárnym zameraním na gajdošskú tradíciu v okolí Nitry. No, keďže nič „nové“ sa nezaobíde bez prepojenia na minulosť, v rámci programu vystúpili i bývalí členovia súboru zo všetkých jeho zložiek: muzikantské číslo predviedli bývalí členovia ľudovej hudby pod vedením primáša Ing. Mariana Járeka, ktorá ďalej sprevádzala i bývalé speváčky a hrala k tancu bývalým tanečníkom.
Bohatú a úspešnú históriu súboru si hostia mohli pozrieť i formou výstavy fotografií inštalovanej vo foyeri divadla a tiež formou videodokrútok približujúcich výpovede niektorých významných osobností súboru.
Po skončení programu vystúpili s príhovormi primátor mesta Nitry doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., a rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ktorý následne odovzdal pätnástim významným osobnostiam súboru, medzi nimi aj trom zakladateľom súboru, pamätné ďakovné listy.
Text: Mgr. Martina Hrabovská
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo