L3-banner-media

Trhovisko informácií o štúdiu a brigádach v USA

Dňa 15. novembra 2017 sa na univerzite konalo podujatie s názvom GO USA, ktoré zorganizovala UKF v Nitre v spolupráci s americkou ambasádou. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu možností štúdia v USA a programov Work and Travel. Akcie sa zúčastnilo desať najznámejších slovenských firiem venujúcich sa programom Work and Travel a  spolu s americkou ambasádou našim študentom a širšej verejnosti predstavili možnosti letných pracovných príležitostí či stáží v Spojených štátoch amerických. Cenné informácie ohľadom získania štipendií si odniesli aj stredoškoláci.
Na podujatí sa predstavili aj konzul Veľvyslanectva USA Matthew Pierson a press atache Griffin Rozell, ktorí záujemcom radi zodpovedali prípadné otázky.
O tom, že išlo o zaujímavú akciu, vypovedala vysoká účasť študentov. Veríme, že si v budúcnosti podobné podujatie na pôde univerzity zopakujeme.
Text: Mgr. Tímea Kamenická
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo