L3-banner-media

Národná cena za kvalitu 2017 patrí UKF v Nitre

V pondelok 20. novembra 2017 rektor UKF, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prebral spolu s prorektorkou pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu UKF, doc. PaedDr. Marcelou Verešovou PhD., z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Pavla Pavlisa, víťaznú Národnú cenu za kvalitu 2017. Toto významné ocenenie je uznaním kvalitnej práce všetkých  zamestnancov a zložiek Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zároveň pomáha upevniť pozíciu univerzity v silnom konkurenčnom prostredí slovenských univerzít a zvyšuje kredibilitu univerzity aj v medzinárodnom meradle.
Poslaním Národnej ceny SR za kvalitu je dôsledne a objektívne overiť efektívnosť všetkých činností organizácie na základe jasne stanovených kritérií modelu kvality. Súťaž sa popri zabezpečovaní kvality sústreďuje v rovnakej miere na ekonomickú aj sociálnu oblasť tak, aby boli vytvárané podmienky pre dlhodobú prosperitu a konkurenčnú schopnosť organizácie.
 20171120 172625
 20171120 175139
 20171120 175511
Text a foto: Mgr. Pavol Vakoš

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo