L3-banner-media

Lesy a roviny Michala Ďurovku

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti orientuje na problematiku kultúry dolnozemských Slovákov. V rámci toho má nadštandardné vzťahy s mnohými krajanskými organizáciami. Výsledkom poslednej spolupráce s Galériou SND v Kysáči je výstava obrazov akademického maliara Michala Ďurovku „Lesy a roviny“.
Michal Ďurovka vyštudoval maliarstvo na Akadémii umení v Novom Sade, v študijnej skupine profesorov Halila Tikvešu a Jovana Rakidžića. Je členom Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV) a Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS). Vystavoval na 19. samostatných a 76. kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako výtvarný pedagóg na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, kde aj tvorí. Nadobudnuté maliarske skúsenosti sa snažil v rámci aktuálnej výstavy aplikovať na dva nové cykly obrazov, ktoré môžeme jasne vnímať ako les alebo rovinu.
Cieľom výstavy je predstaviť umeleckú tvorbu našich krajanov žijúcich v Srbsku. Vernisáž kultúrno-výchovne a polularizačno-vedne zameraného podujatia sa uskutočnila 8. novembra 2017 v Galérii na schodoch  FF UKF v Nitre. O sprievodný program sa postarala PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková – absolventka katedry a evanjelická a. v. farárka v Hlohovci. Vernisáž sa konala za účasti autora, študentov a početných hostí. Výstavu otvorila doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia FF UKF v Nitre. Pozvanie na vernisáž zároveň prijali Michal Madacký, riaditeľ Galérie SND v Kysáči, Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a zároveň kurátor výstavy, Martin Prebudila z Rádiotelevízie Nový Sad a Milina Sklabinská z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatia sa zúčastnilo aj mnoho krajanov z Vojvodiny, ktorí študujú alebo pracujú v Nitre a okolí. Vernisáž moderoval vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. Výstavu organizačne podporili aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenský kultúrny klub v Srbsku a Galéria SND v Kysáči.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF  UKF v Nitre plánuje v blízkej budúcnosti organizovať ďalšie aktivity na zviditeľnenie kultúry dolnozemských Slovákov.
Text: Mgr. Lucia Urbanová
Foto: Roman Zima

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo