L3-banner-media

Právna nemčina v ďalšom vzdelávaní

K aktivitám Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre patrí o. i. aj organizácia workshopov a seminárov k prekladu právnych textov v jazykovej kombinácii nemčina – slovenčina. Tieto workshopy, ktoré Tlmočnícky ústav organizuje dvakrát do roka, vždy v jarnom a jesennom termíne, sa konajú v súlade s požiadavkami, ktoré sa na úradných prekladateľov a tlmočníkov kladú v súvislosti s ich ďalším vzdelávaním v príslušnom odbore. Dňa 18. novembra 2017 sa tak v Tlmočníckom ústave FF UKF v Nitre konal ďalší workshop k vybraným problémom prekladu právnych textov, tentokrát z oblasti trestného práva procesného. Zúčastnilo sa ho 20 prekladateľov z celého Slovenska. Počas ôsmich vyučovacích hodín sa účastníci workshopu zaoberali otázkami právnej terminológie, porovnávaním výkladu právnych pojmov v slovenskom a nemeckom, resp. rakúskom právnom systéme, či štylistickými osobitosťami vybraných textových žánrov trestného práva procesného, ktoré sú pri preklade v jazykovej kombinácii nemčina – slovenčina relevantné. Workshopy k prekladu právnych textov sú však aj interaktívnou platformou pre výmenu skúseností týkajúcich sa výkonu činnosti úradných prekladateľov v praxi a priestorom pre odbornú diskusiu k rôznorodým problémom, s ktorými sú prekladatelia pri preklade právnych textov konfrontovaní. Pridanou hodnotou workshopov je akiste aj skutočnosť, že sa na nich zúčastňujú nielen skúsení prekladatelia s dlhoročnou praxou, ale aj tí, ktorí sa o získanie osvedčenia úradného prekladateľa ešte len uchádzajú.
Prekladateľské workshopy v Nitre sa tešia veľkej obľube, o čom svedčí vždy vyšší počet záujemcov, a to aj vďaka mimoriadne pozitívnemu ohlasu zo strany účastníkov. Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre je zároveň jedným z mála ústavov na Slovensku, ktorý takéto vzdelávacie aktivity ponúka pravidelne. Veríme, že táto tradícia bude pokračovať aj naďalej, a že workshopy k prekladu právnych textov v jazykovej kombinácii nemčina – slovenčina prispejú k šíreniu dobrého mena Tlmočníckeho ústavu v Nitre.
2017 ff workshop pravna nemcina2
Text a foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., odborné vedenie workshopov, členka rady konzultantov TÚ FF UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo