L3-banner-media

Arriva Bike deň na UKF v Nitre

Dňa 22. 11. 2017 sa na pôde UKF uskutočnilo podujatie s názvom Arriva Bike deň. Organizovala ho naša univerzita spolu so spoločnosťou Arriva. Cieľom bolo predstaviť študentom UKF systém zdieľaných bicyklov, ktorý spoločnosť spustila v tomto roku. Študentom boli predstavené možnosti ako sa zaregistrovať a požičať si arriva bike. Akcie sa zúčastnilo približne 50 študentov a pracovníkov univerzity. Veľký záujem bol o súťaž na kužeľovej dráhe, kde mnohí vyhrali balíček darčekových predmetov – tričko, šiltovku, fľašu na vodu a ďalšie zaujímavé veci. Záujemcovia si tiež mohli vyskúšať, ako si správne požičať arriva bike, ako ho uzamknúť mimo stanovišťa a spôsob vrátenia bicykla na jedno zo 7 stanovíšť. Bicykle je totiž možné si prenajať na jednom a vrátiť na inom ľubovoľnom stanovišti.
Záujem študentov nás potešil a tešíme sa na podobné podujatie opäť na jar.
Text: Mgr. Tímea Kamenická
Foto: archív Arriva

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo