L3-banner-media

Študentská kvapka krvi na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

Dňa 28. novembra 2017 sa v  priestoroch vestibulu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na Dražovskej ceste uskutočnilo v dopoludňajších hodinách podujatie Študentská kvapka krvi. Odber krvi sa realizoval v duchu myšlienky „Je jedno čo študuješ #nemajlenkecy a poď darovať krv!“. Z 36 záujemcov o darovanie krvi mohlo darovať najvzácnejšiu tekutinu 33 študentov a zamestnancov UKF, za čo im patrí vrelé poďakovanie. Pracovníci Národnej transfúznej stanice vyjadrili radosť z pokračujúcej spolupráce, ktorá sa v zmysle štvrtého úspešného ročníka je už tradíciou.
Za organizačný tím
Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Foto: Mgr. Branislav Ziman

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo