L3-banner-media

Veľvyslanec Maďarska na oficiálnej návšteve UKF v Nitre

V utorok 12. decembra 2017 prijal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., na pôde univerzity mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarska na Slovensku J. E. Tibora Petöho v sprievode generálneho riaditeľa spoločnosti Microcomp – Computersystém s. r. o. Jozefa Gála. Išlo o oficiálnu návštevu UKF v Nitre spojenú s pracovným rokovaním. Rokovanie prebehlo za účasti prorektorky pre medzinárodné vzťahy UKF prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., dekanky Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF Dr. habil. PaedDr. Žofie Bárcziovej, PhD., a Ing. Anity Ivankovej, PhD., z referátu pre medzinárodné vzťahy UKF. Hlavnými témami rokovania boli možnosti vzájomnej spolupráce medzi UKF a univerzitami v Maďarsku, prioritne v oblasti výskumu inovácií a spoločných projektov.
Maďarský veľvyslanec konštatoval dobrú úroveň vzájomných bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, čo vytvára kvalitnú základňu na rozvoj spolupráce vo všetkých oblastiach. Vyzdvihol úlohu UKF v regióne na kvalitnej príprave pedagógov pre regióny so zmiešaným obyvateľstvom na južnom Slovensku. Zároveň ocenil cezhraničnú spoluprácu FSŠ UKF s univerzitnými pracoviskami v Maďarsku, ako aj činnosť a aktivity UKF v medzinárodnom meradle, o čom svedčia dobré výsledky univerzity v medzinárodných hodnoteniach.
Rektor prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., potvrdil záujem UKF o rozvoj vzájomnej spolupráce, ktorá bude pre univerzitu a jej maďarských partnerov obojstranne prospešná.
Text: Mgr. Pavol Vakoš
Foto: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo