L3-banner-media

Realizácia významných investičných zámerov na UKF v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre venuje pozornosť modernizovaniu infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich priestorov, ako aj formou výstavby nových objektov. K hlavným investičných akciám ostatného obdobia patria nasledovné:

Výskumné laboratóriá FPV

V areáli hlavnej budovy UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku boli postavené nové biologické laboratóriá, skladové ako aj kancelárske priestory, pre účel realizácie výskumu v oblasti agrobiológie živočíchov a biomedicíny. Prostredníctvom novostavby sa rozšírili existujúce laboratórne priestory na Nábreží mládeže, čím sa dosiahlo zvýšenie kapacity univerzity tak v oblasti výskumu, ako aj vzdelávania.
2017 vyskumne laboratoria FPV

Registratúrne stredisko UKF v Nitre

Cieľom tejto rekonštrukcie bolo rozšíriť kapacitu pre archivovanie dokumentov UKF v Nitre. Nové priestory registratúrneho strediska sú alokované v ŠD Nitra, kde vznikli 2 nové skladové miestnosti ako aj 1 kancelária.
2017 registraturne stredisko otvorenie

Kancelárske priestory a učebne po vysťahovaní Katedry hudby PF UKF v Nitre

V roku 2017 boli vykonané prípravné práce, vypratanie priestorov a demontáž zvukových izolácií stien a stropov. Pripravuje sa projektová dokumentácia stavebných úprav, ktoré budú zamerané najmä na stavebné opravy stropov, stien, výmenu podláh, elektroinštalácie a dátových sietí. Po ukončení stavebných úprav budú nové priestory slúžiť Katedre telesnej výchovy a športu, Katedre informatiky ako aj  Ústavu ekonomiky a manažmentu UKF v Nitre.

Učebne Katedry fyziky FPV UKF v Nitre

Cieľom tejto rekonštrukcie bolo zmodernizovať zastarané a opotrebované vzdelávacie priestory katedry. Realizované práce boli zamerané na výmenu podláh, rozvodov, osadenie nových stropov so svietidlami a na realizáciu povrchových úprav. V rámci rekonštrukcie bola taktiež zabezpečená kompletná výmena zariadenia učební.

Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre

Nové poradenské a servisné centrum pre študentov bude zabezpečovať centralizované poradenstvo pre študentov vo viacerých oblastiach (napr. duchovné poradenstvo, kariérne poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo....). Je umiestnené v novo zrekonštruovaných priestoroch UKF v Nitre v areáli ŠD Zobor. V rámci centra vzniknú nové kancelárske a poradenské priestory, prednášková, konferenčná, kopírovacia miestnosť, sociálne priestory, kuchynka, ako aj technická miestnosť.
 2017 poradenske centrum2
Text: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD., prorektor pre rozvoj, informatizáciu a marketingovú komunikáciu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo