L3-banner-media

Vianočné posolstvo - darovať a byť obdarovaný

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v spolupráci s Referátom pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizovala dňa 13. decembra 2017 benefičnú akciu s názvom Vianočné posolstvo - darovať a byť obdarovaný. Akcia, ktorej myšlienka má na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva niekoľkoročnú históriu, je výnimočná v tom, že spolu so zamestnancami zariadení prišli na univerzitnú pôdu aj ich klienti, ktorí priniesli ukážky svojej práce s vianočnou tematikou. A tak sme sa mohli v predvianočnom čase zastaviť pri tých, ktorí žijú jeseň svojho života, ale ich šikovné ruky a životná múdrosť stále oslovuje mladších. Rovnako sme mohli obdivovať tvorivosť a životnú energiu detí, ktorých životné príbehy sú poznačené zlými skúsenosťami s dospelými. Ľudskú blízkosť a čistotu duše sme zažívali v rozhovoroch s ľuďmi so zdravotným postihnutím a prijímali ich radosť zo života. 
Pozvanie odbornej garantky podujatia PhDr. Kataríny Minarovičovej, PhD., v tomto roku  prijalo jedenásť zariadení sociálnych služieb, ktoré sú zároveň aj zariadeniami výkonu praxe študentiek a študentov odborov sociálna práca a sociálne služby a poradenstvo. Veľmi si vážime čas, ktorý nám všetkým pri tvorení vianočných výrobkov a pri stretnutí s nami na UKF venovali klienti a zamestnanci zariadení: ZSS Kreatív, Klasov, ZSS Viničky, Nitra, ZSS Nitrava, Nitra, ZSS Fénix, Levice, ZSS Penzión, Topoľčany, ZSS Svetlo, Olichov, SZSS Baničova, ZSS Borinka, DSS Šintava pre deti a dospelých, Šintava Krízové stredisko SOS Hurbanovo, Centrum Slniečko, n.o.
Vestibul budovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Triede Andreja Hlinku bol plný rozhovorov a stretnutí. Každé z nich prinieslo nejaký dar – pozornosť, ocenenie, uznanie, motiváciu k aktívnemu zapojeniu sa do pomoci pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Podujatie malo skvelú vianočnú atmosféru a podarilo sa mu posilniť ľudskú spolupatričnosť a dobročinnosť.
Zo srdca želáme všetkým, ktorí sa zapojili do nášho vianočného posolstva, nádherné a láskyplné Vianoce.
Text: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Fotografie: Bc. Kristína Havlíková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo