L3-banner-media

Slávnostné otvorenie Registratúrneho strediska UKF v Nitre

Dňa 20. decembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Registratúrneho strediska UKF v Nitre za účasti riaditeľa Štátneho archívu v Nitre, pracovníkov Oddelenia služieb verejnosti Štátneho archívu v Nitre, zástupcu Architektonického ateliéru Nitra, riaditeľa a stavbyvedúceho Ellio spol. s r.o. Nitra, rektora UKF

v Nitre, kvestorky, prorektorov, dekanov, vedúcich zamestnancov rektorátnych a celouniverzitných pracovísk a ostatných zamestnancov rektorátu a fakúlt.

Moderné pracovisko špecializované na archivovanie dokumentov univerzity je umiestnené v priestoroch Študentského domova Nitra na Slančíkovej ulici. Univerzita začala s prípravou výstavby nového registratúrneho strediska v roku 2016. Samotné stavebné práce sa začali v júli tohto roka. Zhotoviteľom projektovej dokumentácie bol Ing. arch. Peter Mizia (Neutra – architektonický ateliér). Zhotoviteľom realizácie stavebného diela sa stala firma ELLIO spol. s r.o., Nitra. Výška investícií je približne 175 000 eur. Nové skladové priestory bolo potrebné vybudovať pre nedostatočnú kapacitu existujúceho archívu na Dražovskej ulici v Nitre. Zriadením registratúrneho strediska získala univerzita takzvanú spisovú zložku v dĺžke 1 699 metrov, čo predstavuje približne 17 000 archívnych boxov.

Text: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo