L3-banner-media

Fyzika všetkými zmyslami

V dňoch 19. – 21. decembra 2017 sa na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila v už tradičnom vianočnom čase fyzikálna show, ktorú pripravila Katedra fyziky v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE. Tohtoročná fyzikálna show bola novinkou, pretože po minuloročnom jubilejnom ročníku a ukončení show FYZIKA NAŽIVO, bol na základe prosieb učiteľov zo škôl vytvorený nový formát s názvom FYZIKA VŠETKÝMI ZMYSLAMI. Za novou myšlienkou fyzikálnej show tentoraz stál Mgr. Ján Ondruška, PhD.
Prvý ročník fyzikálnej show Fyzika všetkými zmyslami bol venovaný zvuku a experimentom súvisiacim so zvukom. Experimenty boli koncipované tak, aby pre publikom boli zaujímavé nielen po vizuálnej stránke, ale aby pôsobili aj edukačne. Cieľom fyzikálnej show je formou zážitkového učenia pritiahnuť mladých k záujmu o prírodné vedy a najmä o fyziku. Žiaci majú v sebe prirodzený záujem objavovať okolitý svet, chcú zistiť, ako svet funguje, a prečo tak funguje. Je preto potrebné tento prirodzený záujem rozvíjať, aby sa v neskoršom období nevytratil. Cieľom bolo, aby žiaci získali iný pohľad na fyziku ako vedu, ktorá sa zaoberá pozorovaním a vysvetľovaním javov, ktoré úzko súvisia aj s naším bežným životom.
Tento rok navštívilo fyzikálnu show približne 900 žiakov z 22 základných a stredných škôl z nitrianskeho kraja. Žiaci a študenti sa nezúčastnili iba pasívne, ale do mnohých experimentov sa aj aktívne zapojili. Krátky pohľad do atmosféry fyzikálnej show Vám poskytne priložená fotogaléria.
Text: Ján Ondruška, Ľubomíra Valovičová
Foto: Lubo Balko
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo