L3-banner-media

Tretia medzinárodná vedecká konferencia Sorena Kierkegaarda

V dňoch 20. až 21. februára 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre konala Tretia medzinárodná vedecká konferencia Sorena Kierkegaarda. Konferenciu organizoval Stredoeurópsky ústav Sorena Kierkegaarda v Nitre, ktorého riaditeľom je prof. Roman Králik. Okrem kolegov a bádateľov zo Slovenska na konferencii participovalo široké spektrum odborníkov z rôznych krajín: prof. Abrahim Khan, Dr.h.c., University of Toronto (Kanada), Dr. Maria Binetti, University of Buenos Aires (Argentína), Dr. Bojan Žalec, University of Ljubljana (Slovinsko), Dr. Stefania Lubanska, Univewersytet Pedagogiczny Krakow (Poľsko).
Zahraničných a domácich hostí privítala krátkym príhovorom prorektorka pre zahraničné vzťahy prof. Gabriela Miššíková, riaditeľ Stredoeurópskeho ústavu S. Kierekegaarda prof. Roman Králik, prodekan doc. Martin Hetenyi a prof. Cyril Diatka. V rámci dvojdňovej konferencie domáci aj zahraniční bádatelia zdieľali myšlienky, názory a rôzne interpretačné línie odkazu Sorena Kierkegaarda.
Po ukončení konferencie prof. Abrahim Khan, Dr.h.c., pracovne navštívil rektora univerzity prof. Ľubomíra Zelenického, prorektorku prof. Gabrielu Miššíkovú a dekana FF UKF prof. Bernarda Garaja.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD., FF - Katedra žurnalistiky
Foto: archív konferencie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo