L3-banner-media

K tragickej smrti novinára Jána Kuciaka

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., vyslovuje v mene univerzity hlbokú sústrasť rodičom, rodinám a pozostalým v súvislosti s tragickou udalosťou, ktorá postihla investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Nie je možné slovami vyjadriť dôsledky takého krutého aktu, vykonaného na dvoch mladých ľuďoch, ktorý otriasa nielen Slovenskou republikou, ale aj akademickou verejnosťou. Táto tragická udalosť šokuje a dopadá na Univerzitu Konštantína Filozofa o to viac, že Ján Kuciak bol absolventom Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Martina Kušnírová absolventkou Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Ján Kuciak pokračoval v doktorandskom štúdiu a jeho spojenie s univerzitou trvalo až do súčasnosti. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vyjadruje touto cestou svoje hlboké rozhorčenie nad tragédiou, ktorá zasiahla životy dvoch mladých ľudí a odsudzuje akýkoľvek akt násilia spáchaného na človeku.
Nitra, 26. februára 2018

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo