L3-banner-media

Schody života

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti orientuje na problematiku kultúry dolnozemských Slovákov. V rámci toho má nadštandardné vzťahy s mnohými krajanskými organizáciami. Výsledkom spolupráce s Galériou a Nadáciou Babka v Kovačici je výstava obrazov insitného maliara Jána Bačúra „Schody života“.
Ján Bačúr sa narodil v Padine, kde pôsobil ako matrikár. Maľuje od svojich 13 rokov a v súčasnosti patrí k najznámejším slovenským insitným maliarom vo Vojvodine. Namaľoval už viac ako 2500 obrazov. Prezentuje ich na samostatných výstavách v mnohých krajinách, „Schody života“ je už jeho jubilejná 60. Inšpiráciu čerpá najmä z každodenného a sviatočného života v rodnej Padine. Jeho obrazy nie sú statické ako u väčšiny insitných maliarov. Sú skôr dynamické so zvláštnym poetickým prepojením témy a farby. Perspektívy sú horizontálne, no v Bačúrovom diele často  nachádzame aj šikmé, vlnité alebo vejárovité terény so zvýraznenými detailmi v popredí. Či ide o postavu človeka, zvieraťa, prírodného úkazu alebo rôznych predmetov a javov, zobrazené sú takmer s fotografickou presnosťou. Mimoriadnu koherenciu obrazu by Ján Bačúr nemohol dosiahnuť, keby nezvládol kreslenie v plnom zmysle slova. Zdá sa, že celá jeho práca je založená na kresbe, pretože kresba ako nezávislá umelecká disciplína je obraz a jeho obrazy sú z kresieb. Všetky detaily na obrazoch Jána Bačúra majú svoje miesto a význam, dávajú im vnútornú harmóniu, pevnosť a dynamiku. Obrazy majú zvláštnu príťažlivosť, vzrušenie, plynulosť, krásu aj psychologický rozmer. Často sa v nich stretávame so snom a predstavivosťou, reálnym aj nereálnym svetom, hoci všetky diela sú situované v čase a  priestore. Obrazy Jána Bačúra sú stvorené pre divákov a už na prvý pohľad pozývajú k dialógu. A len vtedy, keď recipient vstúpi do podstaty vznešeného posolstva obrazov, pochopí, porozumie a dokáže prežívať to, čo prežíval a maľoval autor. Vníma vône aj zamatové zvuky poľa, spev vtákov a štekanie psov, cíti teplo slnka aj chlad snehu. A to sa podarí len malému počtu naivných maliarov. Vzhľadom na uvedené zdôrazňujeme, že jeho obrazy si zaslúžia našu plnú pozornosť, úctu a rešpekt.
Cieľom výstavy je predstaviť umeleckú tvorbu našich krajanov žijúcich v Srbsku. Vernisáž podujatia s kultúrno-výchovným, odborným aj popularizačným rozmerom sa uskutočnila 26. februára 2018 v Galérii na schodoch  FF UKF v Nitre za účasti autora, študentov a početných hostí. Pozvanie na vernisáž prijali J. E. JUDr. Ján Varšo, CSc., predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, J. E. PhDr. Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pavel Babka, zakladateľ Galérie a Nadácie Babka v Kovačici, Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska Janka Bulíka v Kovačici a doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., prodekanka pre interné formy štúdia FF UKF v Nitre. O sprievodný program sa postarala znalkyňa vojvodinského folklóru a obyčajových tradícií Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá interpretovala piesne z rodnej obce autora. Výstavu otvoril a priebeh vernisáže moderoval doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre. Po skončení oficiálnej časti prebiehali neformálne diskusie študentov s autorom umeleckých diel aj s vyššie spomenutými najvýznamnejšími predstaviteľmi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre plánuje v blízkej budúcnosti organizovať ďalšie aktivity na zviditeľnenie kultúry dolnozemských Slovákov a v neposlednom rade aj Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Text a foto: PhDr. Roman Zima, PhD., FF - Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo