L3-banner-media

Študenti UKF v Nitre na Zimnej univerziáde

V dňoch 5. až 9. februára 2018 sa vo Zvolene konala Zimná univerziáda Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastnili aj študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ide o najvyššiu slovenskú športovú univerzitnú súťaž, ktorú organizovali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská asociácia univerzitného športu a Technická univerzita vo Zvolene. Tento rok si športové úspechy vybojovali:
  • Bc. Marigona Mehmeti (Pedagogická fakulta UKF v Nitre), 1. miesto, karate/kumite seniorky do 50 kg
  • Dominik Vančo (Filozofická fakulta UKF v Nitre), 2. miesto, karate/kata seniori
  • Ľubica Barčiaková (Filozofická fakulta UKF v Nitre), 2. miesto, tenis/dvojhra ženy
  • Monika Horváthová (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre), 3. miesto, karate/kata seniorky
"Úspechy našich mladých vysokoškolských športovcov si veľmi ceníme, rovnako ako aj dlhoročnú spoluprácu medzi Slovenskou asociáciou univerzitného športu a vašou univerzitou," povedal PaedDr. Július Dubovský, prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu. "Vďaka patrí aj za zázemie, ktoré vaša univerzita poskytuje takýmto mladým talentom. Dúfam, že tieto športové úspechy posilnia našu spoluprácu aj do budúcna a spoločne tak podporíme univerzitný šport na Slovensku."
Študentom, ktorí reprezentovali našu univerzitu, srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa športových úspechov.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo