L3-banner-media

Zástupcovia UKF v Nitre na Národnom konvente o EÚ

V Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu sa konal 22. februára 2018 Konvent o Európskej únii. V preplnenej sále sedeli zástupcovia diplomacie, vedy a vysokých škôl a širšej odbornej verejnosti. Naša univerzita vyslala spomedzi škôl najpočetnejší – 48-členný tím. Reprezentoval ju rektor prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., učitelia a denní a externí študenti Katedry politológie a euroázijských štúdií a Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty. Účastníci si vypočuli štyri bloky venované súčasným trendom európskej integrácie a miestu Slovenska v nej. V prvom bloku vystúpili najvyšší ústavní činitelia – prezident Andrej Kiska, predseda parlamentu Andrej Danko, premiér Robert Fico a cez skype eurokomisár Maroš Ševčovič, v druhom štátny tajomník Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí Ivan Korčok, v treťom poslanci Národnej rady SR a v poslednom zástupcovia tretieho sektoru.
IMG 6410

Text: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., FF - Katedra politológie a euroázijských štúdií
Foto: Miroslav Malý
Ilustračná foto: TASR

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo