L3-banner-media

Vernisáž výstavy „Sme ako vy“

21. 03. 2018, práve na Medzinárodný deň Downovho syndrómu, sa v Galérii Univerzum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre konala vernisáž k výstave s názvom „Sme ako vy“. Výstava vznikla zo spolupráce našej univerzity so Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku. Ide o výstavu, ktorá na štrnástich fotografiách zobrazuje deti a mladých ľudí s Downovým syndrómom, ktorých nafotila fotografka Marta Földešová. Ako už prezrádza samotný názov výstavy, cieľom bolo najmä ukázať, že aj ľudia s Downovým syndrómom môžu žiť plnohodnotný život, krásny a plný farieb, presne tak ako ostatní.
Vernisáž otvorila a viedla prodekanka PF doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. Rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. vyjadril radosť z takejto spolupráce a podporu najmä našim študentom, ktorí budú s takýmito ľuďmi v budúcnosti pracovať a pomáhať im. Následne prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD. zdôraznila, že ide už o druhý rok po sebe, čo sa v Galérii Univerzum koná výstava, ktorá má približovať kontakt univerzity s kategóriou ľudí so špecifickými potrebami a vyjadrila nádej, že univerzita bude v podobných aktivitách, ktoré sú spojením sociálneho a zároveň výtvarného pokračovať. Za Spoločnosť Downovho sydrómu na Slovensku vystúpila Ing. Ingrid Ráczová, ktorá predstavila zámer tejto putovnej výstavy: ukázať, že ľudia s Downovým syndrómom sú tu s nami a treba ich prijať takých, akí sú. Fotografka Marta Földešová priblížila samotný proces fotenia. Zdôraznila, že išlo najmä o zachytenie lásky a úprimnosti, ktorých majú ľudia s Downovým syndrómom v sebe naozaj veľa.
Na vernisáži bol tiež prítomný David Rácz, jeden z modelov pani Földešovej, ktorého fotografia je súčasťou výstavy.
Počas podujatia mali študenti odborov zameraných na pedagogiku a sociálne vedy možnosť dozvedieť sa od zástupkýň Spoločnosti Downovho sydrómu na Slovensku viac o živote týchto ľudí. Ich otázky na prítomné dámy, matky detí s Downovým syndrómom, boli vyjadrením  hlbšieho záujmu o problematiku. 
Výstava potrvá v Galérii Univerzum do 03. 04. 2018, potom sa presunie do hlavnej budovy na Tr. Andreja Hlinku 1 (04. 04.-10. 04. 2018) a posledným výstavným miestom bude Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v termíne 11. 04.-18. 04. 2018.
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R - Referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo