L3-banner-media

Filozofická fakulta ako prvá spolupracuje s Digital Media Campus

Tvorba titulkov, Ilustrovanie online obsahu, Tvorba interview, Investigatívna žurnalistika, Overovanie zdrojov – tieto workshopy vďaka vzdelávaciemu programu Digital Media Campus priblížili študentom žurnalistiky každodennú prax z online redakcií. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je zatiaľ jedinou slovenskou fakultou, ktorá podpísaním memoranda potvrdila vzájomnú spoluprácu s vydavateľstvom Ringier Axel Springer Slovakia. Cyklus prednášok zabezpečovali od marca do apríla študentom 2. ročníka magisterského stupňa špičkoví odborníci ako Peter Bárdy - šéfredaktor Aktuality.sk, Timea Keresztényiová - vedúca redakčného tímu Eva a Madam Eva, Tomáš Horváth - Art Director Nový Čas a Martin Pastierovič - vedúci Digital Media Campus na Slovensku a vydavateľ pre magazínové tituly. Študentom bola poskytnutá aj možnosť praxe vo vybranom titule najväčšieho multimediálneho domu na Slovensku a pre tých najlepších aj možnosť získania pracovného kontraktu.
Vzdelávací program Digital Media Campus funguje v rámci skupiny Ringier Axel Springer už vyše dvoch rokov. Prvé úspešné ročníky prebehli priamo na pôde vydavateľstva v Bratislave a absolvovalo ich viac ako 20 študentov.
Spolupráca s Katedrou žurnalistiky UKF v Nitre prichádza v čase, keď je celá slovenská verejnosť zasiahnutá správou o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Práve Ján Kuciak, ktorý pôsobil v redakcií Aktuality.sk, patriacej pod Ringier Axel Springer Slovakia, bol úspešným absolventom tejto katedry a ako doktorand sám vyučoval predmety súvisiace s investigatívnou žurnalistikou.
2018 ff Campus2
„Žurnalistika je odbor, ktorý si okrem teoretickej roviny (primárne patriacej do kompetencie vysokoškolského štúdia) nepochybne vyžaduje prítomnosť aj praktického rozmeru. Na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre sa uvedenú skutočnosť usilujeme napĺňať zapájaním odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu, a tiež uskutočňovaním rôznych workshopov, besied, prednášok atď. s osobnosťami z médií. Spolupráca s Digital Media Campus je pre nás teda ďalším neoceniteľným prínosom - posilňuje sa ňou praktický rozmer štúdia a intenzívnejší kontakt študentov s reálnym mediálnym prostredím,“ vyjadrila sa Marcela Antošová, PhD., vedúca katedry žurnalistiky UKF v Nitre.
„Spoluprácou s univerzitou chceme pomôcť pri výchove budúcich žurnalistov s kritickým myslením, zameraných na hľadanie pravdy prostredníctvom odhaľovania faktov v mori balastu. Práve v období, kedy ľudia hľadajú informácie v online médiách, je dôležité vychovať novú generáciu novinárov, ktorí pomôžu demaskovať pravdu od propagandy a klamstiev,“ vysvetlil Milan Dubec, generálny riaditeľ Ringier Axel Springer Slovakia.
Program Digital Media Campus predstavila v januári 2016 medzinárodná vydavateľská skupina Ringier Axel Springer Media AG. Vzdelávací program funguje nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Maďarsku a Srbsku. Okrem intenzívnych vzdelávacích prednášok sú jeho súčasťou aj medzinárodné semináre a workshopy v Berlíne, Zurichu a Varšave.
Zdroj: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
Editor: Mgr. Jana Krajčovičová, Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo