L3-banner-media

So smartfónom a nemčinou v teréne

Dňa 11. apríla 2018 sa na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre konal interaktívny workshop „Die Neue Medien-Werkstatt – Videos fürs Web“, ktorý zorganizovala katedra germanistiky v spolupráci s Mag. Katrin Litschko, šéfredaktorkou časopisu Karpatenblatt a redaktorkou nemeckej sekcie RTVS Slovak Radio International. Workshopu sa zúčastnili študenti Gymnázia F. Švantnera v Novej Bani a Gymnázia v Leviciach. Spolu so študentami bakalárskeho študijného programu hospodárska nemčina a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích programov si vyskúšali natáčanie a strihanie videosekvencií pre webové prostredie priamo v teréne – priestoroch FF UKF v Nitre. Ich hlavnými pracovnými prostriedkami boli smartfón a nemčina. Vďaka nápaditosti študentov tak vznikli originálne a často aj vtipné videá, v ktorých študenti porozprávali nielen o sebe, svojich záujmoch a plánoch do budúcnosti, ale aj o tom, prečo sa učia nemčinu, čo sa im na nej páči alebo nepáči a prečo sa podľa nich oplatí nemčinu učiť. Pani Katrin Litschko, ktorá pripravuje spravodajské podklady o dianí na Slovensku o. i. aj pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF, porozprávala študentom aj o tom, čo je pri natáčaní videí potrebné zohľadniť a čoho by sa mali vyvarovať. Na prvú polovicu mája je naplánovaná návšteva redakcie Slovak Radio International v Bratislave, kde si študenti budú môcť prezrieť nielen priestory, v ktorých sa pripravujú správy v nemeckom jazyku, ale si aj vyskúšať prácu za mikrofónom. Všetky videá z workshopu si je možné pozrieť na facebookovej stránke Die Neue Medienwerkstatt.    
11.4.18 1
11.4.18 2
Autorka článku: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF - Katedra germanistiky
Foto: Katarína Kameníková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo